Etiket: Türmob

Mesleki Kamuoyuna Duyuru…! (Çalışma İzni Görev Belgeleri) / Türmob

Mesleki Kamuoyuna Duyuru…! (Çalışma İzni Görev Belgeleri) Değerli meslek mensupları, İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca üretilen çalışma izni görev belgelerinin adres bölümlerinin hatalı olduğu, güncelleme işlemlerinin nasıl yapılacağı, güncelleme yapılır ise yeni belge üretilip üretilmeyeceği şeklinde sorular yöneltilmektedir.  1-) Çalışma izni…

İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı / Türmob

İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı ÖZET: Analık ve hastalık halinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki SGK’ ya bildirilen prime esas kazançlar toplamının, bu…

SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Konusunda Yeni Yasal Düzenlemeler Yapıldı / Türmob

7136 Sayılı Kanunla SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Konusunda Yeni Yasal Düzenlemeler Yapıldı ÖZET:  – 56 kodunda faaliyet gösteren yeme-içme işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01,…

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi Kolaylaştırıldı

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi Kolaylaştırıldı ÖZET Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışmazlık Bildirimi) işverenleri tarafından SGK’ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır. RAPORLU SİGORTALILARIN SGK’YA BİLDİRİM İŞLEMLERİ 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan…

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası (Türmob Sirküleri)

GİRİŞ Genç girişimcilere teşvik indirimi mevzuatımıza, Gelir Vergisi Kanununa 4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 41. maddesi ile eklenen “Eğitim, Öğretim Ve Sağlık Hizmet İşletmelerinde Kazanç İstisnası” başlıklı maddenin 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanunun 38. maddesi ile yürürlükten kaldırılması sonucu ortaya…

Muhasebe mesleği ve beklentilerimiz

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, “Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler sundukları hizmetlerle iş dünyamıza ve ülkemize değer katmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu. TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU Serbest…