Etiket: Süreli Fesih

Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran İstisnai İstifa Hâllerinde Yapılan Fesih İşleminin Hukuki Niteliği

Dr. Öğr. Üyesi Ender GÜLVER ÖZİş sözleşmesinin işçi tarafından süreli fesih yoluyla sona erdirildiği, uygulamada daha yaygın olarak kullanılan ifadeyle, işçinin istifa ettiği durumlarda kural olarak kıdem tazminatı talep edilemez. Böyle olmakla birlikte, kanun koyucu kimi istifa hâllerinde istisna olarak…