Etiket: SGK

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi Kolaylaştırıldı

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi Kolaylaştırıldı ÖZET Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışmazlık Bildirimi) işverenleri tarafından SGK’ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır. RAPORLU SİGORTALILARIN SGK’YA BİLDİRİM İŞLEMLERİ 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan…

Kapsam Uygulamaları (SGK Genel Yazısı)

4a ve 4b Gelir ve Aylıkların Tescil ve Emeklilik Yönüyle Mevzuatsal Kontrolü Hakkında sGk Genel Yazısı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999-010.99-E.10819845 Tarih: 11/09/2020 Konu : Kapsam Uygulamaları GENEL YAZI Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun; – 4/1-(b) bendi…

5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 87838906-202.99-E.10300024 01.09.2020 Konu : 5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi GENEL YAZI Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanuna 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04/04/2015 tarihli 6645 sayılı Kanunun…

MUHSGK – Güncel Sıkça Sorulan Sorular

1. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlü olanlar kimlerdir? 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar, Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar, (Sandık…