Etiket: Puantaj Usulü

Puantaj Usulü Çalışan Sigortalının Gün Sayısı

-Puantaj Usulü Çalışmanın Kaynağı öncelikle Kısmi Süreli İş sözleşmesidir.-Kısmi Süreli İş Sözleşmesi bulunduğu takdirde sigortalının aylık prim gün sayısı, aylık toplam çalışma saatinin 7,5 bölünerek tama iblağ edilmesi ile bulunur. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi bulunmadığı takdirde,-Sigortalının işe geldiği her gün…