Etiket: Ödenmeyen SGK Primleri

Ödenmeyen SGK Primlerinde Yapılan Muhasebe Hatası ve Çözümü

Dr. Koray Ateş Değerli okurlar, bilindiği üzere ödenmeyen SGK giderlerinin ticari kazançtan indirim konusu yapılamayacağı 5510 sayılı Kanun’un değişik 5.fıkrasınca aşağıdaki gibi hüküm altına alınmıştır. “Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz” Ancak bordro…