Etiket: KGK Duyuruları

Bağımsız Denetçi Unvanının Kullanımı Hakkında Duyuru

Bağımsız Denetçi Unvanının Kullanımı Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişilerce yapılan bağımsız denetim; 660…