Etiket: KDV

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

5 Şubat 2021 CUMA              Resmî Gazete           Sayı : 31386 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma…

Eğitim Hizmetlerinde Değişen KDV Oranları Ve Velilere Ücret İadesinde Belge Düzeni

SMMM Lütfi GÜLBENK Son dönemde KDV oranlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, özel öğretim kurumlarındaki eğitim hizmeti ve diğer hizmetlere ilişkin KDV uygulamalarında özel okul kurucularını bilgilendirmek amacıyla yazımızı paylaşmak istedik. Öncelikle özel okul kurumlarının verdikleri hizmetlerini ilgilendiren KDV oranlarıyla ilgili yürürlükte…

Katma Değer Vergisi İptal davalarında içtihat farklılıklarından Kaynaklanan belirsizliğe ilişkin Anayasa mahkemesi kararı

ÖZET Anayasa Mahkemesi 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Başvuru Kararında vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin iptali istemiyle açılan davaların  derin  ve  süregelen  içtihat  farklılıkları kaynaklı olarak reddedilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Karara…