Etiket: İşten Çıkış Kodu

SGK İşten Çıkışta 29 Kod Yerine 9 Yeni Kodu Uygulama Aldı / Av. Esma GÜLBENK

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.04.2021 tarihli 2021/9 sayılı Genelgesi ile 2013/11 sayılı Genelge’nin işten ayrılış kodları bölümünde değişiklik yapmıştır. Değişikliğe ilişkin denelge 08.04.2021 tarihinde Kurum Web sitesinde yayımlanmıştır. Genelge uyarınca; işten  ayrılış  nedenleri  tablosundaki  “29-  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet…

İşten Çıkış Kodlarında Düzenleme-KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu

KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu 08.04.2021 Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanlarımızı korumak için 16.04.2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulaması getirilmiştir. İş Kanunu’nunda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayılmıştır. Ahlak ve iyi…

26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” Olarak Değiştirildi

26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” Olarak Değiştirildi ÖZET İşten çıkış kodlarından “26 Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu, “26 Disiplin Kurulu kararı ile Fesih” olarak değiştirilmiştir. −İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI SGK, işten çıkış kodlarından “26…