Etiket: https://www.bdo.com.tr

Fesih Yasağı İle Eşit İşlem Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları

bdo Sirkülerler: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-135 Ülkemizde etkilerini devam ettiren Covid-19 küresel salgınının ülkemiz ekonomisindeki olumsuz etkilerini azaltmak, istihdamı dengede tutmak amacıyla; 4857 sayılı İş Kanununa geçici 10.madde eklenerek geçici fesih yasağı müessesesi getirilmiştir. Düzenleme ile 17.04.2020 tarihinden itibaren geçerli…