Etiket: Gülbenk Müşavirlik

Uzaktan Çalışma Yapan Personelin MuhsGk’daki Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplamalı / Eyüp Sabri DEMİRCİ

UZAKTAN ÇALIŞMA YAPAN PERSONELİN MUHSGK’DAKİ UZAKTAN ÇALIŞMA GÜN SAYISI NASIL HESAPLANMALI Sosyal Güvenlik Danışmanı Eyüp Sabri DEMİRCİ 4857 sayılı İş Kanununun 14/7. fıkrasında, uzaktan çalışmanın; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim…

17256/27256 Teşvikinden Yararlanılan Sigortalıların Fesih Yasağı Sonrasındaki İstihdam Yükümlülüğü Nasıl Uygulanacak? / Eyüp Sabri DEMİRCİ

17256/27256 Teşvikinden Yararlanılan Sigortalıların Fesih Yasağı Sonrasındaki İstihdam Yükümlülüğü Nasıl Uygulanacak? Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik  Danışmanı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun; -Geçici 27. Maddesi ile 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı, -Geçici 28. Maddesi ile 1/12/2020…

Hatalı Yararlanılmış Prim Teşviklerinin Düzeltme İşlemleri Nasıl Yapılacak? / Eyüp Sabri DEMİRCİ

Hatalı Yararlanılmış Prim Teşviklerinin Düzeltme İşlemleri Nasıl Yapılacak? Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı Prim teşviklerinden yararlanıldıktan sonra ilgili kanunda aranılan şartların bazılarının teşvikli bildirge gönderildikten sonra tespit edilebilmesi nedeniyle (özellikle ortalama sigortalısına ilave olma şartından dolayı), yararlanılmış prim teşviklerinde…

Nisan ve Mayıs Ayında Uygulanacak 4447 Geçici 30. Madde Kapsamında Prim Desteğinden Kimler Yararlanabilir

Nisan ve Mayıs Ayında Uygulanacak 4447 Geçici 30. Madde Kapsamında Prim Desteğinden Kimler Yararlanabilir SMMM Lütfi GÜLBENK 7316 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanununa eklenen Geçici 30.maddenin yürürlüğe girdiği 01.04.2021 tarihi itibarıyla yazımızın sonunda detayları belirtilen NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet…

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına İlişkin Kapsamlı Bir Örnek

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına İlişkin Kapsamlı Bir Örnek YMM Soner ÜLGEN Örnek: Deneme Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2021 tarihli bilançosunun özeti aşağıdaki gibidir: 31.03.2021 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF   PASİF   I. DÖNEN VARLIKLAR 16.500.000,00 III. KISA VADELİ Y.KAYNAKLAR 84.500.000,00 II.…

49 Veya Altında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerine 5 Sigortalıya Kadar Yeni Prim Desteği

49 Veya Altında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerine 5 Sigortalıya Kadar Yeni Prim Desteği Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı 25/5/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile…

Nisan ve Mayıs Ayında Uygulanacak 4447 Geçici 30. Madde Kapsamında Prim Desteğinden Kimler Yararlanabilir

Nisan ve Mayıs Ayında Uygulanacak 4447 Geçici 30. Madde Kapsamında Prim Desteğinden Kimler Yararlanabilir SMMM Lütfi GÜLBENK 7316 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanununa eklenen Geçici 30.maddenin yürürlüğe girdiği 01.04.2021 tarihi itibarıyla yazımızın sonunda detayları belirtilen NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet…

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasında Yol Haritası / YMM Soner ÜLGEN

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasında Yol Haritası YMM Soner ÜLGEN 1.Finansman Gider Kısıtlaması İlk Defa 2021 Takvim Yılı I. Geçici Vergilendirme Dönemine Uygulanacaktır. Finansman gider kısıtlaması ilk defa 2021 takvim yılı ilk geçici vergilendirme döneminden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Gider kısıtlaması uygulaması…

İstirahatli Sigortalılara Ödenen Rapor Paralarında Neler Değişti / Eyüp Sabri DEMİRCİ

İstirahatli Sigortalılara Ödenen Rapor Paralarında Neler Değişti Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık veya analık hali nedeniyle istirahatli olan sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan geçici iş göremezlik ödeneğine (rapor parasına) esas günlük kazanç, iş…

SGK Belge Türü ve Prim Oranları / Gülbenk Müşavirlik

1 NOLU BELGE:HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI ÇALIŞANLAR (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL) Seçilebilecek Kanun Numarası 4857-5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447-   14857-15746-15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486-   54857-55225-56486-64447-66486-84447-85084-85350-85615-1687-   687 Sigorta Kolları Sigortalı Hissesi (%) İşveren Hissesi (%) Toplam Hisse (%) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi…

SGK İşten Çıkışta 29 Kod Yerine 9 Yeni Kodu Uygulama Aldı / Av. Esma GÜLBENK

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.04.2021 tarihli 2021/9 sayılı Genelgesi ile 2013/11 sayılı Genelge’nin işten ayrılış kodları bölümünde değişiklik yapmıştır. Değişikliğe ilişkin denelge 08.04.2021 tarihinde Kurum Web sitesinde yayımlanmıştır. Genelge uyarınca; işten  ayrılış  nedenleri  tablosundaki  “29-  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet…

Prim Gün Sayısı Sıfır Olan Sigortalı İçin Kazanç Bildirimi Yapılabilir Mi? / Eyüp Sabri DEMİRCİ

Prim Gün Sayısı Sıfır Olan Sigortalı İçin Kazanç Bildirimi Yapılabilir Mi? Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, ücretlerin hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacağı, diğer ödemelerin ise öncelikle…

Kayıtdışı İstihdamla Mücadelenin Bir Ayağı Eksik Olduğu Sürece Bir Mesafa Alamazsınız!

Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı Kayıtdışı istihdamın iki aktörü var bildiğiniz gibi. Birincisi kayıtdışı çalışan kişi yani işçi, diğeri kayıtdışı çalıştıran kişi yani işveren. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilebilmesi amacıyla işverenlere, yeni işe aldıkları işçilerini sigortalı işe giriş bildirgeleriyle,…