Etiket: GİB

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular 1. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin zorunluluk hangi mükellefleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır? e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil…

e-Defter Sık Sorulan Sorular

1. e-Defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. 2. Hangi defterler e-Defter olarak tutulabilir? Bu sitede format ve standartları duyurulan defterler e-defter olarak…

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; – 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk…

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2021 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI (BDP)Beyannamelerinizi elektronik ortamda hazırlamanızı sağlayan…

01.04.2021 Yeni Beyanname Versiyonları

Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle aşağıdaki listede yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir. KOD       BEYANNAME ADI GGECICI     Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi BeyannamesiHARCDIGER    Diğer Kuruluşların DenetimiHARCKAMU     Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların DenetimiKDV1        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1KDV2        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2KDV2B           Katma…

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi (2020-Gib)

2020 yılında elde edilen kurum kazancının vergilendirilmesine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.  Söz konusu Rehberde; Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefleri, Kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar, Kurum kazancının tespitinde yapılan indirim ve giderler, Kurumlar vergisinde zarar mahsubu, Kurumlar vergisinde mahsup ve…

02.03.2021 2020 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Güncellendi)

2020 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için beyan dönemi başlamıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sitesinden verecek mükelleflerimiz güncel Beyanname Düzenleme Programı’nı…

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3

Tarih: 22/02/2021Sayı: TF-3/2021-1 T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3 Konusu : İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ile 2019 hesap…

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru

e-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği…