Etiket: Gelir Vergisi İstisnası

Çalışanlara Ödenen Tazminatlarda Ve İkale Bedellerinde Gelir Vergisi İstisnası

SMMM Lütfi GÜLBENK Gelir Vergisi Kanunu 25.maddesi uyarınca aşağıda yazılı tazminat ödemeleri vergiden istisnadır. –  Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat –  4857 sayılı İş Kanunu’na göre ödenen işe başlatmama tazminatı –  1475 sayılı İş Kanunu’na göre ödenmesi gereken kıdem tazminatları – …