Etiket: Gelir İdaresi Başkanlığı

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular 1. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin zorunluluk hangi mükellefleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır? e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil…

e-Defter Sık Sorulan Sorular

1. e-Defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. 2. Hangi defterler e-Defter olarak tutulabilir? Bu sitede format ve standartları duyurulan defterler e-defter olarak…

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; – 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk…

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2021 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI (BDP)Beyannamelerinizi elektronik ortamda hazırlamanızı sağlayan…

01.04.2021 Yeni Beyanname Versiyonları

Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle aşağıdaki listede yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir. KOD       BEYANNAME ADI GGECICI     Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi BeyannamesiHARCDIGER    Diğer Kuruluşların DenetimiHARCKAMU     Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların DenetimiKDV1        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1KDV2        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2KDV2B           Katma…

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi (2020-Gib)

2020 yılında elde edilen kurum kazancının vergilendirilmesine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.  Söz konusu Rehberde; Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefleri, Kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar, Kurum kazancının tespitinde yapılan indirim ve giderler, Kurumlar vergisinde zarar mahsubu, Kurumlar vergisinde mahsup ve…

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3

Tarih: 22/02/2021Sayı: TF-3/2021-1 T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3 Konusu : İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ile 2019 hesap…

GİB Basın Duyurusu (10.02.2021)

10.02.2021 tarihli bazı basın ve yayın organlarında “Lokantalara e-adisyon zorunluluğu getirildi”, “Lokanta, kafe ve pastanelere e-adisyon zorunluluğu getirildi”, “Kapalı Dükkana e-Adisyon Yükü”, “e-İrsaliye Kalktı” başlıkları ile yer verilen haberlerde elektronik belgeler ve kullanımına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı genel tebliğ düzenlemesi…

e-Beyanname Duyurular (05.10.2020)

05.10.2020 – Güvenlik Protokolü Değişikliğine İlişkin Önemli Duyuru 05.10.2020 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına ait internet siteleri ve web servisi uygulamalarında SSL/TLS erişiminde en az TLS 1.2 sürümü desteklenecektir. TLS1.0 ve TLS1.1 desteği kapatılacaktır. İlgilere duyurulur. 05.10.2020 Banka Muameleleri Vergisi…