Etiket: Finansman Gider Kısıtlaması

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına İlişkin Kapsamlı Bir Örnek

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına İlişkin Kapsamlı Bir Örnek YMM Soner ÜLGEN Örnek: Deneme Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2021 tarihli bilançosunun özeti aşağıdaki gibidir: 31.03.2021 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF   PASİF   I. DÖNEN VARLIKLAR 16.500.000,00 III. KISA VADELİ Y.KAYNAKLAR 84.500.000,00 II.…

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) – Finansman Gider Kısıtlaması Hakkında

25 Mayıs 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31491 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18) Bu Tebliğde, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması…

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasında Yol Haritası / YMM Soner ÜLGEN

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasında Yol Haritası YMM Soner ÜLGEN 1.Finansman Gider Kısıtlaması İlk Defa 2021 Takvim Yılı I. Geçici Vergilendirme Dönemine Uygulanacaktır. Finansman gider kısıtlaması ilk defa 2021 takvim yılı ilk geçici vergilendirme döneminden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Gider kısıtlaması uygulaması…