Etiket: Fesih Yasağı

İşverenler çözüm bekliyor! 26 nolu kodun fesih yasağı dışında olduğunu söyleyecek kimse yok mu

Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan krizin çalışma hayatındaki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla; -İşverenlere kısa çalışma ödeneğine başvurmaları ve gerekli şartları sağlamaları halinde çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalarına…

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930)

04 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31234 Karar Sayısı: 2930 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/9/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar…

Fesih Yasağı İle Eşit İşlem Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları

bdo Sirkülerler: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-135 Ülkemizde etkilerini devam ettiren Covid-19 küresel salgınının ülkemiz ekonomisindeki olumsuz etkilerini azaltmak, istihdamı dengede tutmak amacıyla; 4857 sayılı İş Kanununa geçici 10.madde eklenerek geçici fesih yasağı müessesesi getirilmiştir. Düzenleme ile 17.04.2020 tarihinden itibaren geçerli…

Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Sosyal medya hesabında konuya ilişkin “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma…