Etiket: Eyüp Sabri Demirci

İstirahatli Sigortalılara Ödenen Rapor Paralarında Neler Değişti / Eyüp Sabri DEMİRCİ

İstirahatli Sigortalılara Ödenen Rapor Paralarında Neler Değişti Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık veya analık hali nedeniyle istirahatli olan sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan geçici iş göremezlik ödeneğine (rapor parasına) esas günlük kazanç, iş…

KÇÖ veya NÜD’den Yararlandırılan Sigortalıların Şubat Ayı Bildirimleri

Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı Covid-19 salgınının çalışma hayatına getirdiği olumsuzluklarının işveren ve sigortalılar üzerindeki etkisinin azaltılması amacıyla, işverenlerce yapılan başvurular üzerine, İşsizlik Sigortası Kanununun ilgili maddelerindeki şartları sağlayan sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanmalarına imkan…

İşyeri Bildirgelerini e-Sigorta Kanalıyla Göndereceklerin Dikkat Edecekleri Hususlar

Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı YAZIMIZ 28.02.2021 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11. maddesinde, işverenin örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermekle yükümlü olduğuna, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27.…

İşe Alındın! Geç Tezgahın Başına Çalışmaya Başla! Dönemi Bitti Mi?

Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı Kayıt dışı istihdam oranlarındaki bir puanlık düşüşün iki milyar TL’lik artış sağlayacağı, kayıt dışı istihdam düştükçe emekli aylıklarının artacağı ve sağlık hizmetlerindeki kalitenin yükseleceği yetkililer tarafından çeşitli platformlarda defalarca kez dile getirilmiştir. Kayıt dışı…

İhale Konusu İşyerleri Engelli Desteğinden Yararlanabilirler Mi

Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı YAZIMIZ 22.02.2021 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR İş Kanununun 30. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan engelli teşvikinden, çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerince yararlanılabilmektedir. Uygulamada…

MUHSGK’da Ücret Ve Ücret Dışı Ödemeleri Ayrı Sütunlarda Bildirmeyi İhmal Etmeyin!

MUHSGK’da Ücret Ve Ücret Dışı Ödemeleri Ayrı Sütunlarda Bildirmeyi İhmal Etmeyin! Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı Sigorta primine esas kazanca dahil edilecek ücretler ile ücret dışı (prim,ikramiye gibi) ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre farklı işlemlere tabi tutulmaktadır. Bu nedenle…

Özel Okullarda Servis Taşımacılığı Yapan Personelin Sigortalılığı İle Ödenmeyen Prim Borçlarından Dolayı Müşterilerin Ve Okulların Sorumluluğu

Eyüp Sabri DEMİRCİ Özel okullarda öğrenim gören öğrencilere sunulan servis hizmeti; -Müşterilerin doğrudan servis taşımacılığı yapan firma ile anlaşmaları suretiyle ve taşımacılık hizmetini sunan firma tarafından fatura edilmesi şeklinde, -Ya da uygulamada nadiren de olsa servis taşımacılığı yapan firmanın özel…

Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarının SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Eyüp Sabri Demirci 1/1/2018 tarihinden itibaren, işçi tarafından talep edilebilecek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile işe iade davalarından…