Etiket: Esma GÜLBENK

SGK İşten Çıkışta 29 Kod Yerine 9 Yeni Kodu Uygulama Aldı / Av. Esma GÜLBENK

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.04.2021 tarihli 2021/9 sayılı Genelgesi ile 2013/11 sayılı Genelge’nin işten ayrılış kodları bölümünde değişiklik yapmıştır. Değişikliğe ilişkin denelge 08.04.2021 tarihinde Kurum Web sitesinde yayımlanmıştır. Genelge uyarınca; işten  ayrılış  nedenleri  tablosundaki  “29-  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet…

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Uyarınca Uzaktan Çalışmanın Usul ve Esasları

Av.Esma GÜLBENK – Av.Taha KAVLAKOĞLU – Av.Aktan GÜLBENK Çalışma hayatının içinde yer alan evden çalışma/uzaktan çalışma uygulamasına  ilişkin düzenlemeler 2016 yılında yapılan değişiklikle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine eklenmiştir. Kanunda tanımlandığı şekli ile uzaktan çalışma işçinin, işveren tarafından oluşturulan…

Anonim Şirket Genel Kurulunda Noterden Vekalet Şartı ve Yönetmelikte Yapılan Diğer Değişiklikler

Av. Esma GÜLBENK Anonim Şirket Genel Kurulunda Noterden Vekalet Şartı ve Yönetmelikte Yapılan Diğer Değişiklikler  (Açıklamalar altında 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili değişiklik maddesi yer almaktadır.) 1-     Yönetmeliğin adı değiştirildi. (MADDE 1 – 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…