Etiket: Emre Özerçen

4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği ve Yararlanma Şartları

Emre ÖzerçenSerbest Muhasebeci Mali Müşavir Değerli okurlar, 28/7/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 26 ncı madde eklenmiş idi. İlgili madde hükmünce 1/7/2020 tarihinden…