Etiket: Elektronik Defter

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatıldı

27 Mayıs 2021 tarihli ve 135 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi…

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru

e-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği…

e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu

e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu İÇİNDEKİLER GİRİŞ ……………………………………………………………………………………… 4 E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLAMA İŞLEM ADIMLARI. 52.1 Program Kurulum Dosyasını İndirme …………………………………………. 52.2 İndirilen Kurulum Dosyasının Çalıştırılması…………………………………. 5 E-DEFTER SAKLAMA UYGULAMASI YÖNETİM EKRANI……………………. 93.1. Dosya Yolu Belirleme……………………………………………………………….. 103.2 Dosya…