Etiket: Ciro Kaybı Desteği

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

17 Şubat 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31398 TEBLİĞTicaret Bakanlığından:YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNANİŞLETMELERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLEVERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ PROGRAMI VEUYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Koronavirüs…