Etiket: Arabuluculuk Tutanakları

Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarının SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Eyüp Sabri Demirci 1/1/2018 tarihinden itibaren, işçi tarafından talep edilebilecek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile işe iade davalarından…