Etiket: 4447 Sayılı K. Geçici 26. Madde Desteği

4447 Sayılı Kanun’un Geçici 26. Maddesi Kapsamında Uygulanan Prim Desteği (Normalleşme Desteği)

1) 7252 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26’ncı madde ile kısa çalışma sonrası normal çalışma düzenine dönen özel sektör işverenlerine 3 ay süreyle normalleşme desteği verilecektir. 2) 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesi ile pandemi sürecinde…