Normale Dönen İşverene Prim Teşviki

Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı Covid-19 salgını nedeniyle işyerlerinin büyük bir çoğunluğu Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğine başvurdu. Şartları taşıyan işverenlerin işçilerine Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödendi. 28.07.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 23.07.2020 tarihli ve 7252 sayılı Dijital…

Pandeminin Gizli Kahramanları

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail Küpeli, Pandemi süreci ve meslek mensuplarının pandemideki rolünü anlattı.  Biliyorsunuz ki Ülkemizin ekonomik gücünü devam ettirebilmesi, pandemi sürecini en az hasarla atlata bilmesi için vergi gelirine ihtiyaç vardır. Bu aşamada da biz Mali Müşavirler de canımızı…

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi e-Eğitim

“Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) konusunda 14 No.lu e-Eğitim, 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü, saat 14.00’de TÜRMOB Youtube kanalı üzerinden online olarak düzenlenecektir.e-Semineri https://youtu.be/lS47s1pWa4Y linkinden izleyebilir, sorularınızı canlı yayın öncesi ve sonrası canliegitim@turmob.org.tr adresinden iletebilirsiniz.