Kategori: Yazarlar

İş Sözleşmesinin Feshine Dayanak Gösterilen Eylemlerin İşçinin İşiyle İlgisinin Olmaması Nedeniyle Haklı Fesih Olarak Kabul Edilemeyeceği / İbrahim Turasan

Davacının iş akdinin feshine dayanak ….2014 tarihli idari soruşturma raporu incelendiğinde; isnat edilen eylemlerin “Güvenlik Görevlisi” olarak görev yapan davacının işini ihmaline ilişkin olmayıp, genel olarak davacının hesabındaki hareketlere ilişkin olduğu, raporun “Olayın Zarar Boyutu” başlıklı bölümünde…

Kanun Maddelerine Göre Tasnifli Gelir Vergisi Tebliğleri / Nusrettin Akıllı

Gelir Vergisi Tebliğlerinin çok fazla ve dağınık olması nedeniyle ihtiyaç duyduğumuz bir konu hakkında araştırma yaparken eğer tebliğ numarasını bilmiyorsak yaklaşık 253 tebliğ içerisinden araştırma yapmamız gerekiyor, ciddi emek ve zaman kaybına neden oluyordu.
Bu nedenle Gelir Vergisi Kanununun maddelerinin altına o maddeyi ilgilendiren tebliğlerin ilgili bölümünü ekleyerek Gelir Vergisi Tebliğlerini bir araya toplamaya çalıştım.

İşçinin Kusuru Nedeniyle İşverene Zarar Vermesi / Süleyman Civelek

Şirkette 10 yılı aşkın süre ile uluslararası tır şoförü olarak çalışan davacının İtalya seferinde gerekli belgeleri eksik/hatalı doldurduğunu, bu nedenle İtalya makamlarınca aracın bağlanıp şirkete de ceza verildiğini, aracın tekrar alınması için ödenen toplam bedelin davacının 30 günlük ücretini aşması nedeniyle iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25/II,e ve ı hükümlerine göre fesh edildiğini savunmuştur.