Kategori: Yargı Kararı

İş Sözleşmesinin Feshine Dayanak Gösterilen Eylemlerin İşçinin İşiyle İlgisinin Olmaması Nedeniyle Haklı Fesih Olarak Kabul Edilemeyeceği / İbrahim Turasan

Davacının iş akdinin feshine dayanak ….2014 tarihli idari soruşturma raporu incelendiğinde; isnat edilen eylemlerin “Güvenlik Görevlisi” olarak görev yapan davacının işini ihmaline ilişkin olmayıp, genel olarak davacının hesabındaki hareketlere ilişkin olduğu, raporun “Olayın Zarar Boyutu” başlıklı bölümünde…

Matbu olarak hazırlanıp sonradan doldurulan İstifa Dilekçeleri Hakkında (Yargı Kararı)

Matbu istifa dilekçesi olup, istifa tarihi dahil bir çok yerinde boşluklar bırakılarak ve bu boşlukların sonradan doldurulmuş olan istifa dilekçelerinin geçersiz olduğu hakkında Yargıtay Hukuk Dairesi 2017/11578 E. , 2019/15452 K. karar metni aşağıdadır. 9. Hukuk Dairesi         2017/11578 E.  ,  2019/15452 K. Taraflar arasında görülen…