Kategori: SGK Genelgesi

Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Kanun’un Mülga 62’nci Maddesinin Birinci Fıkrasına İlişkin Kararı Hakkında (SGK Genelgesi 2021/5)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun itiraz yoluyla başvurusu sonucu alınan kararda 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresinin Anayasa’nın 2., 10., 48., 49. ve 60. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talep edilmiştir…

Şubat Nakillerinde Prim Günü 30’a Nasıl Tamamlanır?

          Şubat Ayında tam çalışan sigortalıların nakil durumlarında prim günlerinin nasıl 30’a tamamlanacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumumun 18/06/2020 Tarih ve 2020/20 Sayılı Genelgesinde gerekli açıklama ve Örnekler verilmiştir. Aşağıda yukarıda belirtilen genelgenin 105 ve 106. sayfasında yer alan açıklama ve örnekler…