Hatalı Yararlanılmış Prim Teşviklerinin Düzeltme İşlemleri Nasıl Yapılacak? / Eyüp Sabri DEMİRCİ

Hatalı Yararlanılmış Prim Teşviklerinin Düzeltme İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Eyüp Sabri DEMİRCİ

Sosyal Güvenlik Danışmanı

Prim teşviklerinden yararlanıldıktan sonra ilgili kanunda aranılan şartların bazılarının teşvikli bildirge gönderildikten sonra tespit edilebilmesi nedeniyle (özellikle ortalama sigortalısına ilave olma şartından dolayı), yararlanılmış prim teşviklerinde sigortalıların bazıları sonradan hata listelerine düşebilmektedir.

Prim teşvikinden yararlanılan, sonrasında yersiz yararlanıldığı ortaya çıkan sigortalılar nedeniyle hatalı tahakkuk düzeltilmediği sürece, cari aylarda hatalı teşvik kanun numarası ile aynı kanun numarasından MUHSGK gönderilmesine de sistem tarafından izin verilmemektedir.

Bu durumda cari ayda hatalı teşvik kanun numarası ile aynı kanun numarasından bildirim yapılabilmesi için öncelikle prim teşviklerinden hatalı yararlanılmış sigortalılara ilişkin teşvikli kanun numarasından yapılmış tahakkukun, kanun numarasız tahakkuka (0 kanun numarasına) dönüştürülmesi ve bu işlemin de en geç cari aya ait MUHSGK’nın gönderilmesi gereken sürenin son gününden önce yapılması gerekmektedir.

Aksi halde, 1/5/2021 tarihinden itibaren prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanma imkanı da bulunmadığından, cari ayda ilgili prim teşvikinden yararlanılamayacağından işverenler açısından bir gelir kaybı yaşanması sözkonusu olabilecektir.

e-Bildirge V2’de yer alan “(D) Belge türü ve/veya Kanun numarası” uygulaması, kanun numarası değişikliklerine kapatılmıştır.

e-Bildirge V2 uygulamasında yapılan bu değişiklik sonrasında, prim teşvikinden hatalı yararlanılmış sigortalılara ilişkin elektronik ortamda teşvikli kanun numarasından iptal nitelikte, 0 (sıfır) kanun numarasından asıl/ek bildirge gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Düzeltme işlemleri için SGK Müdürlüğüne başvurulması gerekiyor.

e-Bildirge V2 uygulamasında yer alan “(D) Belge türü ve/veya Kanun numarası” seçeneğinin kanun numarası değişikliklerine kapatılmasının ardından prim teşviklerinden hatalı yararlanılmış sigortalılara ilişkin düzeltme işlemlerinin ne şekilde yapılacağı SGK’nın 24/5/2021 tarihli Genel Yazısında açıklanmıştır.

Sözkonusu Genel Yazıda “…hatalı teşvik listesinde kaydı bulunan döneme ait iptal belge, yerine ek ya da asıl nitelikte kanun numarasız belge işleme alınması işleminin de Ünitenizce yapılması, hatalı teşvik listesinde kaydı bulunan işyerinin kanun numarasız belgeye çevrilmesi sırasında ise işverenden kağıt ortamında belge talep edilmemesi, hatalı teşvik listesinde yer alan dönem için iptal, kanun numarasız ek ya da asıl belgenin İşveren intra-Tahakkuk-Tahakkuk Giriş-Tahakkuk Nedeni D menüsü üzerinden Ünitenizce işleme alınması gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu bağlamda, prim teşviklerinden hatalı yararlanılmış sigortalılara ilişkin, gerekli düzeltme işlemlerinin yapılarak cari ayda aynı kanun numarasından bildirge düzenlenebilmesi için cari ayda MUHSGK gönderilme süresi sona ermeden;

1-Hatalı yapılmış teşvikli bildirimlerin teşviksiz hale dönüştürülmesi amacıyla SGK müdürlüğüne başvurulması

2- Tahakkuk edecek fark primlerin ödenmesi

Gerekmektedir.

SGK yazısında…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik