Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına İlişkin Kapsamlı Bir Örnek

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına İlişkin Kapsamlı Bir Örnek

YMM Soner ÜLGEN

Örnek: Deneme Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2021 tarihli bilançosunun özeti aşağıdaki gibidir:

31.03.2021 TARİHLİ BİLANÇO
AKTİF PASİF 
I. DÖNEN VARLIKLAR16.500.000,00III. KISA VADELİ Y.KAYNAKLAR84.500.000,00
II. DURAN VARLIKLAR148.600.000,00IV. UZUN VADELİ Y. KAYNAKLAR24.300.000,00
  V. ÖZ KAYNAKLAR56.300.000,00
AKTİF TOPLAMI165.100.000,00PASİF TOPLAMI165.100.000,00

Mükellef kurumun 1.1.2021-31.03.2021 Döneminde Finansman Gider Kısıtlamasına Tabi Gider ve Maliyet Unsurları:

a)    Finansal Kiralama İşleminden Kaynaklanan Gider ve Maliyet Unsurları

Finansal kiralama yoluyla döviz cinsinden alınan rüzgar türbini kredisi dolayısıyla katlanılan maliyet ve gider unsurları aşağıdaki tablodaki gibidir.

                          i.          Net Kambiyo Gideri

Aylık kur değerleme işlemlerinde aynı krediye ilişkin olarak bazı aylarda kur farkı gideri bazı aylarda kur farkı geliri oluşmuştur.

 1.1-31.03.2021KAMBİYO GELİRİKAMBİYO GİDERİFARK
301FİN. KİR. İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR H.144.500,0048.300,00-96.200,00
302FİN. KİR. İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR H.72.375,0019.850,00-52.525,00
401FİN. KİR. İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR H.225.400,001.450.000,001.224.600,00
402FİN. KİR. İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR H.86.550,0012.354,00-74.196,00
 NET KAMBİYO GİDERİ  1.001.679,00

Tebliğ taslağında da ifade edildiği üzere, aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılarak işlem tarihi veya dönem sonu itibarıyla bu kaynağa ilişkin net kur farkı gideri doğması halinde bu tutar finansman gideri kısıtlamasında dikkate alınacaktır.

Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı gelirleri ile kur farkı giderlerinin birlikte değerlendirilmesi mümkün değildir.

                        ii.          Faiz Gideri

Rüzgar türbini kredisi nedeniyle ortaya çıkan faiz giderleri aylar itibariyle aşağıdaki gibidir.

 1.1-31.03.2021OCAKŞUBATMART
780FİNANSMAN GİDERLERİ98.500,0089.350,0090.300,00
 FAİZ GİDERİ278.150,00

b)   Yatırım Kredisinden Kaynaklanan Gider ve Maliyet Unsurları

Döviz cinsinden kullanılan yatırım kredisi dolayısıyla katlanılan maliyet ve gider unsurları aşağıdaki tablodaki gibidir.

  1. i.                Net Kambiyo Gideri

Aylık kur değerleme işlemlerinde bazı aylarda kur farkı gideri bazı aylarda kur farkı geliri oluşmuştur.

 1.1-31.03.2021KAMBİYO GELİRİKAMBİYO GİDERİFARK
303UZUN VAD. KRED. ANAPARA VE FAİZLERİ H.181.500,00451.500,00270.000,00
381GİDER TAHAKKUKLARI H.11.700,008.900,00-2.800,00
400BANKA KREDİLERİ H.136.150,00902.000,00765.850,00
 NET KAMBİYO GİDERİ  1.033.050,00
  1. ii.              Faiz Gideri
 1.1-31.03.2021OCAKŞUBATMART
780FİNANSMAN GİDERLERİ87.000,0076.500,0072.500,00
 FAİZ GİDERİ236.000,00

c)    Transfer Fiyatlandırması Kapsamında Alınan Borçla İlgili Gider Yazılan Faiz Gideri..

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik