49 Veya Altında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerine 5 Sigortalıya Kadar Yeni Prim Desteği

49 Veya Altında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerine 5 Sigortalıya Kadar Yeni Prim Desteği

Eyüp Sabri DEMİRCİ

Sosyal Güvenlik Danışmanı

25/5/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2021/Mart ayında 49 veya altında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine yönelik, en fazla 5 sigortalıdan dolayı yararlanabilecekleri yeni bir prim desteği getirilmiştir.

Prim desteğinden yararlanma şartları

4447 sayılı Kanunun Geçici 31. maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanabilmek için;

1- İşyerinin 2021/Mart ayında SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının 49 veya altında olması,

2- Destekten yararlanılacak sigortalının 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması veya mevcut sigortalının 2021/Mart ayında en az 20 gün süreyle 4447 sayılı Kanunun geçici 24, geçici 27 veya geçici 28. maddeye istinaden nakdi ücret desteğinden yararlandırılıp normal çalışma süresine döndürülmüş olması,

3- 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında yeni işe alınan sigortalıdan dolayı destekten yararlanılacak ise sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki yılda işyerinden bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması, (2021/Mart ayında en az 20 gün süreyle NÜD’den yararlandırılan sigortalılar için destekten yararlanılacağı durumlarda ortalamaya ilave olma şartı aranılmaz)

4- Yeni işe alınan sigortalıların işe alındıkları aydan önceki üç aylık sürede 10 günden fazla 4/a veya 4/c kapsamında sigortalı olmaması, ayrıca isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b kapsamında sigortalı olmaması,

5-İşveren tarafından4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hakim sermayedar olduğu bankalardan 25/5/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında kredi kullanılmış olması,

6- İşyerinin ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması ya da bulunmakla birlikte tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması,

7-Destekten yararlanılacak sigortalılara ilişkin primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

8- Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığına veya sahte sigortalı bildirildiğine yönelik bir tespitin yapılmamış olması,

9-MUHSGK’nın süresi içinde verilmesi

Gerekiyor.

Destekten yararlanılacak azami sigortalı sayısı

Destekten yeni işe alınacak veya 2021/Mart ayında en az 20 gün süreyle NÜD’den yararlandırıldıktan sonra normal çalışma süresine geçirilen en fazla 5 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.

Ortama sigortalı sayısının hesaplanması gereken yılda sigortalı çalıştırmamış işyerlerinde destekten yararlanma şartı ve destekten yararlanılmaya başlanılacak tarih

1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacak işyerleri ile ortalama sigortalı sayısının hesaplanması gereken yılda sigortalı çalıştırmayan işyerleri destekten, ilk defa sigortalı bildiriminde bulundukları ayı izleyen üçüncü aydan itibaren (17103/27103 teşviklerinde olduğu gibi) yararlanabileceklerdir.

Örnek 1- 15/8/2021 tarihinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacak bir işveren tarafından, 2020 yılında sigortalı çalıştırmamış olması nedeniyle 15/8/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında işe alınacak en fazla 5 sigortalıdan dolayı ortalamaya ilave kuralına bakılmaksızın destekten yararlanabilecektir.

Örnek 2- Yukarıdaki örnekteki işveren tarafından 2021 yılında işe alınan 3 sigortalıdan dolayı…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik