7316 Sayılı Yeni Torba Yasası Neleri Öngörüyor? / Hadi EYCE

7316 Sayılı Yeni Torba Yasası Neleri Öngörüyor?

Hadi EYCE

SGK Uzmanı

22.04.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre;

1-  SGK’nın prim ve idari para cezası alacaklarının takibinin tabi olduğu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapılmış olup, yasayla, borçlu işverenlerin haczedilen menkul ve gayrimenkul mallarının gerektiğinde elektronik ortamda satışı gibi yeni hükümler öngörülmektedir.

2- 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27 ve 28 inci maddeler eklenmiş idi.

Bunlardan Geçici 27 nci maddede, gerek 01.01.2019 ile 17.04.2020 tarihleri arasında işten çıkanların, gerekse 01.12.2020 tarihinden sonra işyerlerinde kayıt dışı çalışanların 2020/Aralık ayında işyerlerine başvurmaları üzerine, bunların işe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verileceği,

Geçici 28 inci madde ile de,  2019/Ocak ile 2020/Nisan arasında çalıştırılan ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınanlar ile 17.04.2020 tarihinden sonra faaliyete geçen işyerlerinde işe alınanların, ücretsiz izne çıkarılmaları durumunda, bazı şartlarla yine 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği ödeneceği öngörülmüş idi.

7316 sayılı Kanunla, her iki geçici madde kapsamında ücretsiz izne ayrılanlara İş-Kur tarafından ödenmekte olan 39,24 TL tutarındaki nakdi desteğin miktarı 50 liraya çıkarılmakta, ayrıca bu tutardan damga vergisi dahil herhangi bir kesintinin yapılmaması hükme bağlanmaktadır.

3- NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren yiyecek-içecek sektörü, yüzme havuzları, fitness salonları, berber-kuaförler, kaplıca ve spor merkezleri gibi işyerlerinde 2021/ Mart ayında iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın, yani 17.04.2020 tarihinden önce veya sonra işe girmiş olup olmadıkları üzerinde durulmaksızın 2021/ Nisan ve Mayıs ayları için günlük 50 TL tutarında nakdi ücret desteği verilecektir.

4– Yukarıda belirtilen (NACE  Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren) işyerlerinde 2021/Mart ayında SGK’ya bildirilen sigortalılardan 2021/ Nisan ve Mayıs aylarında çalışanlar için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi sigorta primlerinin tamamı, bu işverenlerin…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik