SGK İşten Çıkışta 29 Kod Yerine 9 Yeni Kodu Uygulama Aldı / Av. Esma GÜLBENK

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.04.2021 tarihli 2021/9 sayılı Genelgesi ile 2013/11 sayılı Genelge’nin işten ayrılış kodları bölümünde değişiklik yapmıştır. Değişikliğe ilişkin denelge 08.04.2021 tarihinde Kurum Web sitesinde yayımlanmıştır.

Genelge uyarınca; işten  ayrılış  nedenleri  tablosundaki  “29-  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni  ile  fesih”  kodu çıkarılmış; İş Kanunu 25/ II. Maddesinde yer alan “ ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” kapsamında her alt bent için ayrı işten çıkış kodu belirlenmiştir.

İŞTEN AYRILIŞ KODUİŞTEN ÇIKARMAYA NEDEN OLAN FİİL İŞ KANUNU İLGİLİ MADDE
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.  4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a
43İşçinin, işveren yahut bunların aile  üyelerinden  birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b
44İşçinin  işverenin bulunması başka bir işçisine cinsel tacizdebulunması4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e
47İşçinin,  işyerinde,           yedi       günden fazla      hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri,  tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin  tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

Tüm işverenlerimizin işten ayrılış işlemlerinde yeni kodları dikkate alması gerektiğini önemle hatırlatırız.

Kaynak ► https://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_sgk-isten-cikista-29-kod-yerine-9-yeni-kodu-uygulamaya-aldi-144780.html