sGk Genelgesi 2021-9 (2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik)

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik-29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih hakkında..