Prim Gün Sayısı Sıfır Olan Sigortalı İçin Kazanç Bildirimi Yapılabilir Mi? / Eyüp Sabri DEMİRCİ

Prim Gün Sayısı Sıfır Olan Sigortalı İçin Kazanç Bildirimi Yapılabilir Mi?

Eyüp Sabri DEMİRCİ

Sosyal Güvenlik Danışmanı

5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, ücretlerin hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacağı, diğer ödemelerin ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edileceği ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmının, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edileceği öngörülmüştür.

İşveren Uygulama Tebliğinde ise sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemelerin, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edileceği, ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemelerin prime esas kazanca dahil edilemeyeceği açıklanmıştır.

Tebliğde yapılan bu açıklamaya göre sigortalının ücretsiz izin, istirahat gibi nedenlerle ücrete hak kazanmadığı ve prim gün sayısının 0 (sıfır) olduğu aylarda, prim ikramiye niteliğinde ücret dışı bir ödeme yapılırsa bu ödemeler sigortalının prim günün olması kaydıyla takip eden iki ayın kazancına dahil edilir.

MUHSGK’da sıfır günlü sigortalı için kazanç girişine izin veriliyor.

MUHSGK’da sıfır günlü sigortalılar için kazanç girişine izin veriliyor olması nedeniyle, uygulamada prim günü 0 (sıfır) olan sigortalıya prim ikramiye niteliğinde ücret dışı bir ödeme yapıldığı aylarda, bazı birimlerce bu ödemeler 0 (sıfır) gün ve kazanç girilerek bildirilebilmektedir.

Ancak, ücrete hak kazanılmayan ayda, başka bir ifadeyle sigortalının prim gün sayısının 0 (sıfır) olduğu ayda sigortalıya ücret dışı bir ödeme yapılması halinde MUHSGK’ya prim günü 0 gün yazılıp, kazanç girişi yapılması anılan Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

MUHSGK’da sıfır gün ve kazanç girişine neden izin veriliyor?

MUHSGK’da sistemin 0 (sıfır) gün ve kazanç girişine izin vermesinin nedeni, sigortalının aynı ayda birden fazla belge türü/kanun numarası ile bildirildiği durumlarda prime esas kazancın eksiksiz bildirilmesine imkan sağlamaya yöneliktir.

Örneğin, Ar-Ge Merkezinde çalışmakta olan bir Ar-Ge personelinin 2021/Mart ayının tamamında…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik