Ay: Nisan 2021

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantı uçuşları ve diğer seyahatlerini yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekli midir? Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama/sınırlandırma bulunmamaktadır. Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı Genelgemizde de belirtildiği…

İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı / Türmob

İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı ÖZET: Analık ve hastalık halinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki SGK’ ya bildirilen prime esas kazançlar toplamının, bu…

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; – 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk…

İstirahatli Sigortalılara Ödenen Rapor Paralarında Neler Değişti / Eyüp Sabri DEMİRCİ

İstirahatli Sigortalılara Ödenen Rapor Paralarında Neler Değişti Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık veya analık hali nedeniyle istirahatli olan sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan geçici iş göremezlik ödeneğine (rapor parasına) esas günlük kazanç, iş…

SGK Belge Türü ve Prim Oranları / Gülbenk Müşavirlik

1 NOLU BELGE:HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI ÇALIŞANLAR (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL) Seçilebilecek Kanun Numarası 4857-5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447-   14857-15746-15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486-   54857-55225-56486-64447-66486-84447-85084-85350-85615-1687-   687 Sigorta Kolları Sigortalı Hissesi (%) İşveren Hissesi (%) Toplam Hisse (%) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi…

İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi ÖNSÖZ 2012 senesi Haziran ayında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması adına işverenlere yeni görevler verilmiştir. Bu görevlerden birisi de iş sağlığı ve…

7316 Sayılı Kanun (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

22 Nisan 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31462 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7316 Kabul Tarihi: 15/4/2021 MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 85…

5510 Sayılı Kanuna Göre İşyeri Tescili ve İşyerinin Kanun Kapsamına Alınması / Kadir GÜLERCE

5510 Sayılı Kanuna Göre İşyeri Tescili ve İşyerinin Kanun Kapsamına Alınması Kadir Gülerce Sosyal Güvenlik Denetmeni kadirgulerce5352@outlook.com 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işyerinde ilk defa sigortalı işçi çalıştırmaya başlayan kişinin bir defaya mahsus olmak üzere…