Beş Puanlık İndirime İlave Altı Puanlık Sgk Prim İndiriminden Kimler Nasıl Yararlanabilir

YAZIMIZ 06 MART 2021 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

Eyüp Sabri DEMİRCİ

Sosyal Güvenlik Danışmanı

Bölgesel Teşvik” olarak da adlandırılan ve beş puanlık prim indirimine ilave olarak verilen altı puanlık prim indiriminden 30/5/2013 tarih ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 51 il ile 2 ilçede faaliyet gösteren işverenler;

-2013/Ocak ila 2016/Şubat ayları arasında en az 10 sigortalı istihdam etmeleri,

-2016/Mart ve sonrasında ise en az 1 sigortalı istihdam etmeleri

Kaydıyla yararlanabilmektedir.

Uygulamadan yararlanma süresi çeşitli tarihlerde yayımlanan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararları ile uzatılmış olup, en son 24/2/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile prim teşvikinden yararlanma süresi 31/12/2021 (2021/Aralık ayına ait Muhtasar ve Prim hizmet Beyannamesi) olarak belirlenmiştir.

İlave Altı Puanlık İndirimden Yararlanılabilecek Bölgeler

Bakanlar Kurulu’nca alınan karar uyarınca, beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık prim indirimden yararlanılabilecek işverenlerin aşağıda belirtilen il veya ilçelerde faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

1. Liste: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak,

2. Liste: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat,

3. Liste: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Gökçeada-Bozcaada ilçeleri 

yer almaktadır.

İndirimden Yararlanma Şartları

Bakanlar Kurulunca belirlenen bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerin beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık indirimden yararlanabilmeleri için;

1-Özel sektör işvereni olmaları (2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında üstlenilen alım ve yapım işleri hariç)

2-İşyerinin ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması

3-Teşvikten yararlanılan işyeri dışında işverenin Türkiye genelinde başka işyerlerinin de bulunması halinde, ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu ile işverenin gerçek kişilik olması halinde 4/b kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan borçlarının toplamının brüt asgari ücretten fazla olmaması veya fazla olmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,

4- 2013/Ocak ila 2016/Şubat ayları arasında en az 10 sigortalı, 2016/Mart ila 2021/Aralık ayları arasında en az 1 sigortalı istidam edilmesi

5- Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin;

-1. Listedeki illerde faaliyet gösteren işverenlerce 46486,

-2. Listedeki illerde faaliyet gösteren işverenlerce 56486,

-3. Listedeki il ve ilçelerde faaliyet gösteren işverenlerce 66486

Kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde verilmesi,

6-Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

7- İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması

8- e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin yapılmış olması,

Gerekir.

Yararlanılacak İndirim Tutarı

Aylık prim ve hizmet belgelerinin 46486/56486/66486 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi halinde belgede kayıtlı sigortalıların;

– Prime esas kazanç tutarlarının tamamı üzerinden 05510-Beş puanlık prim indirimi,

– Prime esas kazanç alt sınıra kadar olan kazançları üzerinden 6486-Altı puanlık prim indirimi

Kadar hazine tahakkuku oluşturulacaktır. Bu durumda, indirim kapsamına girmeyen sigorta primlerinin işverence yasal süresi içinde ödenmesi halinde, 5 + 6 = 11 puanlık prim Hazinece karşılanacaktır.

Örneğin, Diyarbakır ilimizde faaliyet gösteren  (A) Limited Şirketince düzenlenen 2021/Şubat ayına ilişkin ayılık prim ve hizmet belgesinde

Sigortalı sayısı: 8

Prim Gün sayısı: 217

Prime esas kazanç tutarı: 32.500,00 TL olduğu düşünüldüğünde…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik