KÇÖ veya NÜD’den Yararlandırılan Sigortalıların Şubat Ayı Bildirimleri

Eyüp Sabri DEMİRCİ

Sosyal Güvenlik Danışmanı

Covid-19 salgınının çalışma hayatına getirdiği olumsuzluklarının işveren ve sigortalılar üzerindeki etkisinin azaltılması amacıyla, işverenlerce yapılan başvurular üzerine, İşsizlik Sigortası Kanununun ilgili maddelerindeki şartları sağlayan sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanmalarına imkan sağlanmıştır.

Uygulamanın başladığı tarihlerde kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan sigortalıların çalıştırılmayacak sürelerinin hesaplanarak İŞKUR’a bildirilmesinde, hatalı bildirimler nedeniyle yersiz ödemeler ortaya çıkmış ise de İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 29. maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde 2020/Ekim ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler terkin edilmiştir.

İşletmelerin insan kaynakları birimlerince veya meslek mensuplarınca kısa çalışma sürelerinin hesaplanarak İŞKUR’a bildirilmesindeki hatalı işlemler geçen zaman içinde nispeten azalmış olsa da, özellikle 28 gün çeken 2021/Şubat ayında kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği başvuruları ile SGK’ya bildirilecek prim gün sayısı ve eksik gün sayılarının sisteme girilmesinde tereddütler yaşanabilmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlandırılan Sigortalılarla İlgili Yapılacak İşlemler

Kısa çalışma ödeneğinin Şubat ayı ortasındaki bir tarihte tekrar başlatılmış veya sonlandırılmış olması durumu hariç olmak üzere, 2021/Şubat ayı her ne kadar 28 gün çekse de, İŞKUR 11/2/2021 tarihli Genel Yazısında Şubat ayını 30 gün olarak değerlendirileceğini açıklamıştır.

Bu durumda haftalık çalıştırılmayacak süresi 15/45 olan sigortalı adına 10 günlük, 22,5/45 olan sigortalı adına 15 günlük, 30/45 olan sigortalı adına 20 günlük kısa çalışma ödeneği verilecektir.

SGK’ya bildirilecek prim gün sayısına geldiğimizde,

İşveren Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalara göre 28 gün çeken Şubat ayında eksik gün sayısı 15 gün olan sigortalı için SGK’ya 13 prim günü bildirilmesi gerekmektedir.

Ancak kısa çalışma nedeniyle 22,5/45 çalışma süresi olan bir sigortalının fiili çalışma süresi 13 gün değil (22,5/45=0,50 *28) 14 gün olacağından, SGK’ya da 13 prim günü bildirilmesinin doğru olmayacağı aşikardır.

Bu durumda kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan sigortalılara munhasır olmak üzere İŞKUR uygulamasında olduğu gibi SGK uygulamasında da Şubat ayını 30 gün kabul edip, 15 gün kısa çalışma ödeneği verilen bir sigortalı için SGK’ya 15 prim günü bildirilmesi gerekecektir.

Ne var ki mevcut MUHSGK uygulamasında 15 gün KÇÖ alan bir sigortalı için prim gün sayısını 15 gün girdiğinizde, sistem eksik gün sayısını 15 gün girmenize izin vermeyecektir.

Dolayısıyla, bu örneğimizdeki sigortalı için Şubat ayına münhasıran MUHSGK uygulamasındaki eksik gün sayısı bölümüne kısa çalışma ödeneği verilen gün sayısından 2 gün düşülerek 15-2=13 gün yazılması halinde…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik