İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Covid-19 Salgını Nedeniyle Uzaktan Çalışma

Fazıl ÖLMEZ

DANIŞMAN

E. İş Baş Müfettişi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğiticisi

COVID-19 salgını, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm iş kollarında çalışanlarımızı etkilemeye ve özelikle kapalı alanlarda birlikte çalışmak zorunda olan çalışanlarımız için çok büyük bir tehlike oluşturmaya devam etmektedir.

Her ne kadar işyerlerinde, salgına karşı gerekli tedbirler alınarak çalışmalar sürdürülmeye devam etse de, salgının yayılması devam etmektedir.

Bu yayılma hızını azaltabilmek için, bazı işkollarında çalışan beyaz yaka ve mavi yaka diye adlandırılan çalışanlar, EVDEN ÇALIŞMA (HOME-OFİS) usulü ile çalışmalarını sürdürmektedir.Bu durum, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilecek yeni bir gerçeklik olarak ortaya çıkarmaktadır.

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR ve MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR, AKILLI TELEFON, TABLET vb. gibi bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanarak işveren binasının dışında yapılan çalışma olarak tanımlanabilecek EVDEN ÇALIŞMA sürecinde çalışanlar için ortaya çıkabilecek riskler ve bu risklerden korunma için yapılacak çalışmaları şöyle sıralanabilir.

1-               Öncelikle ergonomik yönden uygun olmayan masa-sandalye ve bilgisayar gibi Bilgi İletişim Sistemlerinin (BİT) kullanılması nedeniyle oluşabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları oluşabilecektir.  

Bu durumdan kaynaklanabilecek risklerin önlenebilmesi için ilk yapılması gereken işyeri dışında yapılacak uzaktan çalışma sırasında kullanılacak masa, sandalye vb. ekipmanların kişinin vücut yapısına ve antropometrik vücut ölçülerine uygun olması gerekmektedir. Masa ve sandalyeden en az birisinin ayarlanabilir özelikte olması çalışanların en uygun oturuş pozisyonunda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeyi yapmaya imkan verecektir.

Resim:1- DOĞRU OTURUŞ

Örnek bir bilgisayar-masa sandalye ve oturuş pozisyonu 

Ayrıca, kullanılacak mekanın aydınlatması yeterli düzeyde olmalı ve güneş ışığı veya aydınlatma lambalarının ışığının BİT ekranlarına doğrudan gelmesi engellenecek şekilde bir oturma düzeni kullanılarak gözlerin aşırı yorulması engellenmelidir.

2-               Çalışma sürelerinin uzun ara dinlenmelerinin de az yapılması sonucu zorlanmalar ve yüklenmeler oluşacaktır.

Çalışanların işyeri dışında BİT’leri kullanarak yapılan çalışmalarda sürekli olarak en fazla bir saat çalışıldıktan sonra mutlaka sandalyeden kalkılarak en az 5 dakika kadar postür duruşta dinlemek veya yürüyüş yapmak gerekmektedir. Bu imkanın sağlanabilmesi için tüm işyeri çalışanlarının birbirlerine hoşgörülü davranmaları ve birbirlerini teşvik etmeleri sağlanmalıdır.

3-               Ev kazaları yaşanabilecektir.

Elektrik, doğalgaz vb. enerji kaynaklarından kaynaklanan veya basınçlı tencere ve diğer mutfak gereçleri ve el aletlerinin kullanılması vb. nedenlerle evlerde de kazalar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla uzaktan yapılan çalışmalarda, çalışanların belirlenen çalışma süreleri içerisinde bu tehlikelerden mümkün olduğunca uzak durmaları, mümkün olduğunca bu tür ev işlerini çalışma süreleri dışında yapmaya gayret göstermeleri ve el halkının da bu konuda gerekli anlayışı göstermesi gerekmektedir…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik