Covid-19 Salgınının Denetim ve Muhasebe Meslek Gruplarına Etkisi (Anket Çalışması)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yeni Tip Koranavirüs (COVID-19) Salgın döneminde, hayati riskleri de alarak ekonomik hayatın devam etmesinde büyük bir rol üstlendik. Denetim ve muhasebe sektörünü yöneten ve bu sektörde çalışan veya çalışacak kişilere ışık tutmak amacıyla, salgının mesleki hayatımızdaki etkilerini ortaya koymanın yararlı olacağını düşünerek toplamda 30 sorudan oluşan ve yaklaşık 3 dakikanızı alacak bir anket formu oluşturduk. Bilimsel bir yayına dönüşecek olan bu anketi cevaplandırmanız bizi mutlu edecektir.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Aydın Karapınar
Arş. Gör. A. Nurbanu Köroğlu
Ankara HBV Üniversitesi