Yaşlılık aylığı talep şartları arasında yer alan “çalıştığı işten ayrıldıktan sonra” ifadesine Anayasa Mahkemesi İptali

Anayasa Mahkemesi
Yaşlılık aylığı talep şartları arasında yer alan “çalıştığı işten ayrıldıktan sonra” ifadesini Anayasa’ya aykırı bularak İPTALİNE oybirliği ile karar vermiştir. Belirtilen karar metni aşağıda yer almaktadır.