Kdv Tevkifat Uygulamasında Getirilen Yenilikler (1 Mart 2021 Tarihinden Sonra)

1 MART 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV TEVKİFAT UYGULAMASINDA GETİRİLEN YENİLİKLER

YMM  Soner ÜLGEN

1-    Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri

a)    Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletilmiştir

Aşağıda yer alan şirket ve kuruluşlar tevkifat yapmakla sorumlu “belirlenmiş alıcılar” arasına alınarak kapsam genişletilmiştir.

 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

b)   Hem Belirlenmiş Alıcılar Dışındakilere de Yapılacak Yapım İşleri Tevkifat Kapsamına Alınmış Hem De Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir

 • Eski düzenlemede sadece “belirlenmiş alıcılara” karşı ifa edilen yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktaydı.
 • Yeni düzenlemede “belirlenmiş alıcılara” karşı ifa edilen yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından yapılacak tevkifat oranı (4/10) olarak belirlenmiştir.
 • Yeni düzenlemede “KDV mükelleflerine” karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulaması getirilmiştir
 • Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.
 • Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olay mal teslimi veya hizmetin ifası ile gerçekleşeceğinden, KDV mükelleflerine yapılan 5 milyon TL’nin üzerindeki yapım işleri dolayısıyla 1 Mart 2021 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalara tevkifat uygulanacaktır. Tevkifat uygulaması açısından işin 1 Mart 2021 tarihinden önce başlamasının bir önemi bulunmamaktadır.

 2-    Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

 • “Belirlenmiş alıcılara” karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılacak tevkifat oranı (5/10)’dan  (7/10)’a yükseltilmiştir.

 3-    Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri

 • “Belirlenmiş alıcılar” ile “KDV mükelleflerine” karşı ifa edilen fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile Fason işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılacak tevkifat oranı (5/10)’dan  (7/10)’a yükseltilmiştir.

 4-    Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

 • “Belirlenmiş alıcılar” ile “KDV mükelleflerine” karşı ifa edilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından yapılacak tevkifat oranı (5/10)’dan  (7/10)’a yükseltilmiştir.

 5-    Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatının Kapsamı Genişletilmiştir.

Eski düzenlemede sadece servis taşımacılığı hizmeti alımlarında KDV tevkifatı uygulanıyor iken yeni düzenlemede yük taşımacılığı hizmeti alımlarında da KDV Tevkifat uygulaması getirilmiştir.

“Belirlenmiş alıcılar” ile “KDV mükelleflerinin” aşağıda ayrıntısı yer alan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) tevkifat kapsamına girmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak..

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik