TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:                         

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik  Sınav  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik”  ile  değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik

Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.
2021/1. Dönem YMM Sınav Tarihleri                     : 22-31 Mayıs 2021
* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri   : 01.03.2021-15.03.2021
* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihi       : 01.03.2021-19.04.2021

İlan Metni ve Diğer Açıklamalar İçin Tıklayınız. Resmi Gazetenin 02 Şubat 2021 Tarihli Nüshası