Ay: Şubat 2021

İşe Alındın! Geç Tezgahın Başına Çalışmaya Başla! Dönemi Bitti Mi?

Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı Kayıt dışı istihdam oranlarındaki bir puanlık düşüşün iki milyar TL’lik artış sağlayacağı, kayıt dışı istihdam düştükçe emekli aylıklarının artacağı ve sağlık hizmetlerindeki kalitenin yükseleceği yetkililer tarafından çeşitli platformlarda defalarca kez dile getirilmiştir. Kayıt dışı…

Şubat Nakillerinde Prim Günü 30’a Nasıl Tamamlanır?

          Şubat Ayında tam çalışan sigortalıların nakil durumlarında prim günlerinin nasıl 30’a tamamlanacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumumun 18/06/2020 Tarih ve 2020/20 Sayılı Genelgesinde gerekli açıklama ve Örnekler verilmiştir. Aşağıda yukarıda belirtilen genelgenin 105 ve 106. sayfasında yer alan açıklama ve örnekler…

İhale Konusu İşyerleri Engelli Desteğinden Yararlanabilirler Mi

Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı YAZIMIZ 22.02.2021 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR İş Kanununun 30. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan engelli teşvikinden, çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerince yararlanılabilmektedir. Uygulamada…

Muhasebe mesleği ve beklentilerimiz

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, “Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler sundukları hizmetlerle iş dünyamıza ve ülkemize değer katmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu. TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU Serbest…

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3

Tarih: 22/02/2021Sayı: TF-3/2021-1 T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3 Konusu : İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ile 2019 hesap…

Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran İstisnai İstifa Hâllerinde Yapılan Fesih İşleminin Hukuki Niteliği

Dr. Öğr. Üyesi Ender GÜLVER ÖZİş sözleşmesinin işçi tarafından süreli fesih yoluyla sona erdirildiği, uygulamada daha yaygın olarak kullanılan ifadeyle, işçinin istifa ettiği durumlarda kural olarak kıdem tazminatı talep edilemez. Böyle olmakla birlikte, kanun koyucu kimi istifa hâllerinde istisna olarak…

Defter Beyan Sistemi Uygulamasının Sorunları Üzerine Trabzon İlinde Bir Araştırma

Doç. Dr. Abdülkadir PEHLİVAN, Yasin AKKAYA ÖZ Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, sunulan hizmetlerin birçoğu kâğıt ortamından elektronik ortama aktarılmaya başlamış, bu konuda devlet birçok yeni uygulamayı meslek mensuplarının kullanımına sunmuştur. E-dönüşüm kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya…

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Özel Eğitim Kurumlarınca Yapılan “Maaş Tamamlama” Ödemelerinde Gelir Vergisi Tevkifatı

Ufuk ÜNLÜ ÖZ Covid-19 salgını sürecinde uygulama alanı bulan kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği kavramları, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2’nci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşulları, 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de…

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20 Şubat 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31401 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili…

Ev Hizmetlerinde Çalışan Sigortalıların Bildirimi, Tescili, Teşvikten Yararlanma Şartları ve Primlerinin Ödenmesi

YAZIMIZ 19.02.2021 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı Ev hizmetlerinde çalışan kişilerle ilgili işlemler 1/4/2015 tarihinden itibaren  5510 sayılı Kanuna 6552 sayılı Kanunla eklenen “Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ”başlıklı Ek-9. madde ve “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek…