Yeni Vergi Yapılandırması ve Matrah Artırımı Çıktığı Takdirde Bireysel Vergi Kaskonuzu Yaptırınız

Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Bilindiği gibi, son günlerde yetkili ağızlardan kamu alacaklarının tekrar yapılandırılması ve matrah artırımı konusu gündeme gelmiştir. Bu durumda muhtemelen Ekim veya Kasım ayında matrah ve vergi artırımı çıktığı takdirde unutulan bir konu; bireysel matrah artımıdır.

NEDİR BU BİREYSEL VERGİ KASKOSU?

Bireysel vergi kaskosu veya teknik adıyla Matrah ve vergi artırımı bireylerin vergi dairesine müracaat ederek matrah artırımı ile ilgili başvuru yaparak, 2015,2016,2017,2018,2019 yılları için matrah artırımı olanağından faydalanabilmeleridir. Buna göre; bir gerçek kişinin kendi adına son 5 yıl içinde;

 • Gayrimenkul alım satması,
 • Arızi bir kazanç elde etmesi,
 • Üçten fazla araç satması,
 • Arsa alıp satması,
 • Birden çok işverenden ücret geliri elde etmiş olması,
 • Muhtelif ticari işlere aracılık etmesi karşılığında banka hesabına belli bir paranın gelmiş olması,
 • OYAK iştirakçilerinin sandıktan çıkması karşılığında bir menkul sermaye iradı elde etmiş olması,
 • Araç ve plaka satışları,
 • Dolmuş hat satışları,
 • Kıyı bankacılığından elde edilen faiz gelirleri

………………..

Gibi kişisel gelirlerin elde edilmiş olması ve bunların vergi dairesine beyan dışı bırakılması durumlarında bu gelirler için şu ana kadar herhangi bir beyanname verilmemesi halinde, bu gelirler tarh zamanaşımı olan 5 yıl içinde vergi dairesi tarafından araştırılmaktadır.

ÖNERİMİZ

 1. Geçmiş yıllarda çıkan 7143, 6736, 6111, 4811 ve 3787 sayılı Yasalarda matrah ve vergi artırımları çıkmıştır. Bu yasalar genelde vergi kaydı olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından istifade etmiş olabilirler.
 2. Unutulan konu ise, vergi dairesine hiçbir şekilde surette kaydı olmayanlar için nasıl olsa bu matrah artırımları beni ilgilendirmiyor düşüncesi ile matrah artırımından faydalanmayı bireyler düşünmemiş olabilirler.
 3. Sonuç olarak önerimiz; bireylerin geçmiş 5 yıl içinde elde ettikleri kazanç ve iratlarla ilgili durumlarını gözden geçirip, Ekim, Kasım ayında yasalaşarak uygulamaya girecek olan yeni matrah ve vergi artırımı veya kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili müstakbel yasadan bireysel olarak faydalanmak doğru bir karar olabilir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com