Ay: Ekim 2020

e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu

e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu İÇİNDEKİLER GİRİŞ ……………………………………………………………………………………… 4 E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLAMA İŞLEM ADIMLARI. 52.1 Program Kurulum Dosyasını İndirme …………………………………………. 52.2 İndirilen Kurulum Dosyasının Çalıştırılması…………………………………. 5 E-DEFTER SAKLAMA UYGULAMASI YÖNETİM EKRANI……………………. 93.1. Dosya Yolu Belirleme……………………………………………………………….. 103.2 Dosya…

Anonim Şirket Genel Kurulunda Noterden Vekalet Şartı ve Yönetmelikte Yapılan Diğer Değişiklikler

Av. Esma GÜLBENK Anonim Şirket Genel Kurulunda Noterden Vekalet Şartı ve Yönetmelikte Yapılan Diğer Değişiklikler  (Açıklamalar altında 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili değişiklik maddesi yer almaktadır.) 1-     Yönetmeliğin adı değiştirildi. (MADDE 1 – 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkininin Usul ve Esasları Açıklandı

MÜKELLEFİYET KAYDININ ANALİZ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA BAĞLI OLARAK TERKİNİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI ÖZET VUK’nın “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulan 520 Sıra No.lu VUKGT yayımlandı.…

Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır. Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2020 hesap döneminde denetime…

26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” Olarak Değiştirildi

26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” Olarak Değiştirildi ÖZET İşten çıkış kodlarından “26 Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu, “26 Disiplin Kurulu kararı ile Fesih” olarak değiştirilmiştir. −İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI SGK, işten çıkış kodlarından “26…

e-Beyanname Duyurular (05.10.2020)

05.10.2020 – Güvenlik Protokolü Değişikliğine İlişkin Önemli Duyuru 05.10.2020 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına ait internet siteleri ve web servisi uygulamalarında SSL/TLS erişiminde en az TLS 1.2 sürümü desteklenecektir. TLS1.0 ve TLS1.1 desteği kapatılacaktır. İlgilere duyurulur. 05.10.2020 Banka Muameleleri Vergisi…

Yeni Vergi Yapılandırması ve Matrah Artırımı Çıktığı Takdirde Bireysel Vergi Kaskonuzu Yaptırınız

Dr. Mustafa Alpaslan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Bilindiği gibi, son günlerde yetkili ağızlardan kamu alacaklarının tekrar yapılandırılması ve matrah artırımı konusu gündeme gelmiştir. Bu durumda muhtemelen Ekim veya Kasım ayında matrah ve vergi artırımı çıktığı takdirde unutulan bir…

2020 Yılında Sigortalı Başına Aylık 41,20 TL veya 47,09 TL İş Sağlığı Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı Alabilirsiniz

ÖZET: Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri , aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde SGK’ ya vermeleri, yasal süresi içerisinde…

Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.…