MUHSGK’da Ücret Ve Ücret Dışı Ödemeleri Ayrı Sütunlarda Bildirmeyi İhmal Etmeyin!

MUHSGK’da Ücret Ve Ücret Dışı Ödemeleri Ayrı Sütunlarda Bildirmeyi İhmal Etmeyin!

Eyüp Sabri DEMİRCİ

Sosyal Güvenlik Danışmanı

Sigorta primine esas kazanca dahil edilecek ücretler ile ücret dışı (prim,ikramiye gibi) ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre farklı işlemlere tabi tutulmaktadır. Bu nedenle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde (MUHSGK’da);

-Sigortalıların hak kazandığı ücret niteliğindeki ödemelerin “Hak Edilen Ücret” sütununa,

-Sigortalılara ödenen ücret dışı ödemelerin ise “Prim İkramiye Ve Bu Nitelikteki İstihkak” sütununa

Yazılması gerekiyor.

Ücret ve ücret dışı ödemelerin her ne kadar ayrı sütunlara yazılması gerekse de, uygulamada bu ayırıma pek de bakılmaksızın ücretin yanı sıra ücret dışı ödemelerin de “Hak Edilen Ücret” sütununda bildirildiği sıklıkla görülmektedir.

Neticede ayrı sütunlarda bildirilmesi gereken kazançların “Hak edilen Ücret” sütununda tek kalem halinde yazılması, kimi zaman işverenin eksik prim ödemesine, kimi zaman sigortalının fazladan geçici iş göremezlik ödeneği almasına, kimi zaman da prim teşviklerinden yersiz yararlanılmasına neden olabilmektedir.

Bu durumların tespiti halinde ise eksik bildirilen kazançlardan dolayı her bir ay için idari para cezası ile karşılaşıldığı gibi ilgili yıldaki asgari ücret desteklerinin tamamı faiziyle birlikte geri alınmakta, sigortalıya fazladan geçici iş göremezlik ödeneği verilmiş veya prim teşviklerinden yersiz yararlanılmış ise fazladan ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri ile yersiz yararlanılmış teşvik tutarları da yine faiziyle birlikte işverenlerden geri alınmaktadır.

Ücret dışı ödemeler “Hak Edilen Ücret” sütununda gösterildiğinde, işverenin eksik prim ödemesi durumu nasıl gerçekleşir?

Sigortalıya ödenen ücret dışı ödemeler ile sigortalının hak kazandığı ücret toplamının prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde, üst sınırı aşan ücret dışı ödemelerin takip eden ayın kazancına, takip eden ayda da üst sınır aşılırsa bir sonraki ayın kazancına dahil edilmesi gerekiyor.

Sigortalıya yapılan ödemenin tamamının ücret niteliğinde bir ödeme olması halinde ise, ilgili ayda prime esas kazanç üst sınırı aşılsa bile üst sınırı aşan kısım takip eden ayın kazancına ilave edilmemektedir.

Bu bağlamda, ödemenin ücret veya ücret dışı bir ödeme olduğu üzerinde durulmadan tamamının ücret niteliğinde ödeme gibi değerlendirilerek, üst sınırı aşan ücret dışı ödemelerin takip eden aydaki prime esas kazanca dahil edilmemesi halinde SGK’ya eksik bildirimde bulunulmuş olacaktır.

Ücret dışı ödemeler “Hak Edilen Ücret” sütununda gösterildiğinde, sigortalının fazladan geçici iş göremezlik ödeneği alma durumu nasıl gerçekleşir?

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniyle istirahatli olan sigortalılara, istirahat süresi içinde çalışmamış olmaları kaydıyla istirahat süresinin üçüncü gününden başlanılarak geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın son üç ayındaki prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Ancak günlük kazançlarının hesabında, prim, ikramiye gibi ücret dışı ödemeler dikkate alınmış ise günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan fazla olamayacaktır.

Dolayısıyla, sigortalının hak kazandığı ücretler “Hak Edilen Ücret” sütununa, sigortalıya ödenen ücret dışı ödemeler ise  “Prim İkramiye Ve Bu Nitelikteki İstihkak” sütununa yazıldığı takdirde…

Kaynak ve makalenin devamı ► Gülbenk Müşavirlik