Özel Okullarda Servis Taşımacılığı Yapan Personelin Sigortalılığı İle Ödenmeyen Prim Borçlarından Dolayı Müşterilerin Ve Okulların Sorumluluğu

Eyüp Sabri DEMİRCİ

Özel okullarda öğrenim gören öğrencilere sunulan servis hizmeti;

-Müşterilerin doğrudan servis taşımacılığı yapan firma ile anlaşmaları suretiyle ve taşımacılık hizmetini sunan firma tarafından fatura edilmesi şeklinde,

-Ya da uygulamada nadiren de olsa servis taşımacılığı yapan firmanın özel okul ile anlaşarak okul ücreti ile servis ücretinin müşteriye okul tarafından birlikte fatura edilmesi şeklinde

iki ayrı yöntemle sunulmaktadır.

Servis taşımacılığı hizmetinin, taşımacılık hizmetini sunan firma tarafından fatura edilmesi veya özel okul tarafından fatura edilmesi, bu araçlarda çalışan şoför ve rehber personelin sigortalılıklarının sağlanma şeklini ve sigortalılık statüsünü değiştirmemektedir.

Servis taşımacılığı hizmetinde çalıştırılan şoför ile rehber personelin sigortalılığı;

– Servis aracının servis taşımacılığı yapan firmaya ait olmasına veya firma tarafından yalnızca araçların kiralanarak şoför ve rehber personelin firma tarafından çalıştırılmasına

-Ya da servis aracında araç sahibinin bizzat kendisinin çalıştırılmasına

göre değişmektedir.

Servis araçlarının, servis taşımacılığı yapan firmaya ait olması veya firmaya ait olmamakla birlikte firma tarafından yalnızca araçların kiralanması, şoför veya rehber personelinin ise firma tarafından çalıştırılması

Her iki durumda da, şoför ve rehber personelinin firma tarafından çalıştırılması nedeniyle servis araçlarında çalıştırılan şoför ve rehber personelin ilgili firma tarafından 4/a kapsamında sigortalı bildirilmeleri gerekiyor.

Servis araçlarında çalışan personelin başka okul, kurum veya kuruluşlara da hizmet vermeleri nedeniyle, söz konusu faaliyet, özel okul ile anlaşma olmasa dahi devam edecek nitelikte bir faaliyet olduğundan, SGK bildirimlerinin firmaya ait tescil edilecek işyeri dosyasından yapılması gerekecektir.

Servis araçlarında araç sahiplerinin bizzat kendilerinin çalışmaları

Servis araçlarında, araç sahiplerinin bizzat kendileri çalışıyorsa, firma sahibi ile araç sahibi arasındaki akit, taşıma sözleşmesi olarak değerlendirildiğinden vergi mükellefiyetlerinin bulunması nedeniyle bu kişiler 4/b kapsamında sigortalı olacaklardır. Araç sahibi olan bu kişilerin SGK’dan yaşlılık veya emeklilik aylığı alıyor olmaları halinde 4/b kapsamında SGDP primi ödenmediğinden prim ödeme gibi bir yükümlülükleri olmayacaktır.

Servis araçlarında araç sahibinin dışında çalıştırılan rehber personel ise;

-Ücretleri araç sahibi tarafından ödeniyor ise, başka bir anlatımla iş sözleşmesi araç sahibi ile rehber personel tarafından imzalanmışsa araç sahibi adına tescil edilen işyeri dosyasından;

-Ücretleri firma tarafından ödeniyor ise, başka bir anlatımla iş sözleşmesi firma ile rehber personel tarafından imzalanmışsa firma adına tescil edilen işyeri dosyasından

4/a kapsamında sigortalı olarak bildirilmeleri gerekecektir.

Ay içinde 10 günden az çalışan şoför ve rehber personelin 5510/Ek-6. madde kapsamında sigortalılığı

Servis araçlarında çalışan şoför ve rehber personelin kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısının 10 günden az olması halinde, bu vatandaşların sigortalılıkları, 5510/Ek-6. madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanmaktadır.

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle ay içinde 10 günden az çalışan bu kişilerin Ek-6. Madde kapsamında sigortalı olabilmeleri için;

1-5510/4-a kapsamında tam süreli çalışmamaları,

2- 5510/4b ve 4-c kapsamında veya 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında ya da isteğe bağlı sigortalı olmamaları,

3- Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamaları

Gerekiyor.

Servis araçlarında çalışan sigortalıların ödenmeyen prim ve idari para cezası borçlarından dolayı özel okulların sorumluluğu

Servis hizmetini sunan firmaların 4/a kapsamındaki prim borçlarının ödeme yükümlüsü ilgili firma;  kendi servis aracında bizzat kendisi çalışan 4/b kapsamındaki sigortalı ile Ek-6. madde kapsamındaki sigortalının prim ödeme yükümlüsü ise sigortalının bizzat kendisidir.

Bu bağlamda, söz konusu borçların prim ödeme yükümlüsü olarak özel okulun kabul edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Firmanın ödenmeyen prim ve idari para cezası borçları 6183 sayılı Kanuna göre müşterilerden veya okullardan istenebilir.

Servis hizmeti sunan firmanın ödenmeyen prim ve idari para cezası borçlarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumunca firma aleyhine 6183 sayılı Kanun gereği icra takibine geçilebilmekte, haliyle firmanın veli (müşteri) veya okul nezdindeki hak edişlerine haciz konulabilmektedir.

Bu durumda, firmanın ödenmeyen vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının…

Kaynak ve makalenin devamı ► Gülbenk Müşavirlik