Korona Virüs Stajyer Çalıştırma Da İşverene Ceza Eziyeti Tavan Yapmasın?

Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında Mesleki Okullarda Beceri Eğitimi yapacak öğrenciler için staj yeri bulmak , işletmelerin ise Korona döneminde yaşadıkları sıkıntılar, salgının hızla yayılma olasılığı, okulların uzaktan eğitime geçmesi stajyerlerin ise işverenlerce bu dönemlerde işletmeye alınmamasıyla birlikte 2019-2020 yılında bir çoğu Mart ayından sonra stajlarına son verilmek suretiyle mezun oldular.

Normalleşme süreci yada ikinci, üçüncü dalga gibi, Dünya Sağlık örgütü salgının iki yıl kadar sürebileceğini, aşının hayata geçmemesi, işletmelerin ise dalganın boyutlarıyla Kısa Çalışma Ödeneklerine dönmesi gibi çeşitli unsurlar yanında Bilim Kurulu ise okulların açılması ve eğitimin devamında baz aldıkları okul koşulları bir çok Meslek Lisesi öğrencisi için staj anlamında sıkıntıyı da birlikte getirdi.

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU STAJYER !

“Öğrenci”, işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri tanımlar.

“İşletmelerde Mesleki Eğitim”, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder.

“İşletme”, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerini belirtmiştir.

Mesleki Eğitim Kurulunca 3308 sayılı Kanun kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin 12 nci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır. 

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM

İşletmelerdeki mesleki eğitim ders yılı başında başlar, ders yılı sonunda biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise okulda veya eğitim biriminde teorik eğitim yapılması esastır.

İşletmede mesleki eğitimleri ise ücretli ve ücretsiz izin süreleri dışında öğretim yılı boyunca devam eder, 12 nci sınıfın ders yılı bitiminde sona erer. 

10 (dahil) ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır.

Burada işletmelerde çalışan sayısının %5’i dikkate alınarak stajyer öğrenci kabul edilir.

Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırabilir.

İşletmelerdeki personel sayısının tespitinde her yılın ocak ayı, yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde temmuz ayı esas alınır. Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır.

Örnek:

A fabrikası Ocak Ayında işçi sayısı (SGK ) kayıtlarında 400 kişi ise 20 stajyer öğrenci alması gerekir.

B Turizm tesisi ise Temmuz ayında işçi sayısı (SGK) kayıtlarında 30 ise 1,5 olsa da 2 stajyer öğrenci alması gerekecektir.

FİRMALARIN VİRÜSLE BERABER KAPANMASI YADA KISA SÜRELİ ÇALIŞMA GEÇMESİ HALİNDE!

İşletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler, işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak zorundadırlar ifadesinden yola çıkıldığında virüsten dolayı işyerlerinde salgına bağlı olarak kapatılması çalışma sürelerinin azaltılması, mücbir haller kapsamında öğrenciler stajları sonlanabilir.

3308/22 Maddesinde yapılacak düzenleme ile birlikte salgın hastalık ( virüs) hallerinde artık stajın sonlanması eğitimin okullarında devam etmesi yolunda karar verilir.

Aynı zaman da 22.madde yazılan nedenlere ilave edilecek virüs (salgın hastalık)ibaresiyle, İşletmeler beceri eğitimi başladıktan sonra personel sayısında azalma olması halinde de,eğitime alınan öğrenciler okuldan mezun oluncaya kadar eğitimi devam ettirirler.(Bundan dolayı da bir çok öğrenci 2019-2020 mezun oldular)

İŞVERENLERİ BEKLEYEN CEZALANDIRMA BURADA KENDİNİ GÖSTERİYOR!

Mesleki eğitime katılma payı Madde 24 –

On ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3’ü nispetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.

Katılım payı açılımı;

  1. 10 ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde
  2. 20 ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3’ü nispetinde
  3. MEB Merkez Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.

Örnek:

10 işçi çalıştıran işyerine AGİ hariç net Asgari Ücret 2.103,99/3=701.-TL Katılım Payı ödeyecek

Örnek:

50 işçi çalıştıran işyeri ise AGİ hariç net Asgari Ücret 2.103,99/3×2=1.402.-TL Katılım Payı Ödeyecek

Eğitim ve öğretim dönemi ve her ay için uygulanırsa Eylül-Haziran..10 ay yaklaşan bir zaman dilimi

İşletmelere en az 8 ay dikkate alınsa 1 kişi için 10’dan  az ise…5.608.-TL,20’den  Fazla ise 1 kişi için 11.216.-TL. ödenir.

Virüs ortamında bu uygulamanın nasıl olacağı merak konusu olsa da, öğrenci sağlığını koruma adına, işletmesini salgından korumak isteyen işverenleri de stajyer çalıştırma da teşvik alsa da bu konu düşündürmeye başlamıştır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com