Fesih Yasağı Ve Ücretsiz İzin Desteği İle Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Süre Uzatımları Ve Son Durum

Av. Esma GÜLBENK – Av. Aktan GÜLBENK

Fesih Yasağı ile işverenin tek taraflı ücretsiz izne çıkarma süresi  2. uzatma kararı sonrası 17 Eylül 2020 tarihine kadar  geçerlidir. Yasal olarak tekrar uzatılması mümkündür.

28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile

a) İş Kanunu Geçici 10. Maddede düzenlenen fesih yasağını,

b) İş Kanunu Geçici 10. Maddede yer alan işverenin çalışanı tek taraflı ücretsiz izne çıkarma yetkisi ile ilgili uygulamayı,

en fazla üçer aylık dönemlerle 30.06.2021 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmişti.

Belirtilen yetki çerçevesinde, 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu Geçici 10. Maddesinde düzenlenen fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 17.08.2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Bu durumda, fesih yasağı ile işverenin ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17.09.2020 tarihine kadar(bu tarih dahil) uzatılmış bulunmaktadır.

17.09.2020 tarihine kadar işverenlerin, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,  belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” dışında iş sözleşmesini feshetmesi yasaklanmıştır.

17.09.2020 tarihine kadar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler (yaşlılık aylığı alanlar hariç) ücretsiz izin desteğinden yararlanabilecektir.

Fesih yasağına aykırılık halinde idari para cezasına muhatap olunacağı gibi kısa çalışma uygulanan işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinin geri alınması gündeme gelecektir.

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN DÜZENLEMELERİ ÖZET TABLO
DÜZENLEMEFESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ        SONA ERME TARİHİ
7244 Sayılı Kanun 9. Md.(İş Kanunu Geçici Md.10 Eklendi) 17.04.2020 17.07.2020
2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (RG 30.06.2020- 31171)17.07.2020 den itibaren 1 ay uzatma kararı verilmiştir. 17.08.2020
2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı(RG 31.07.2020- 31202)17.08.2020 den itibaren 1 ay uzatma kararı verilmiştir. 17.09.2020

Kısa Çalışma Ödeneği süresi üçüncü kez  uzatılmıştır.

7252 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile Cumhurbaşkanı’na pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvuru süresini uzatma yetkisi yanında, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmişti.

Bu yetki çerçevesinde, 30 Ağustos 2020  tarihli, 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesi ile kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 29/06/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde; 30/07/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen uzatma süresinden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatılmıştır.

Daha önce 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı  2810 sayılı ve 30/06/2020 tarihli 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile  kısa çalışma ödeneği süresi birer ay  uzatılmıştı.

Uygulamada uzatma sürelerinin ne zaman başlayacağı, kısa çalışmanın ne zaman sonlanacağı konusunda çeşitli belirsizlikler yaşanmaktadır. Kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinin aksine başlangıç ve bitiş tarihleri herkes için aynı olan bir uygulama değildir. 30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işyerlerinden;

–        Kısa çalışma ödeneğinin süresi 30/06/2020 tarihinden önce sona erenler ilk uzatmayı Temmuz/2020’de, ikinci uzatmayı Ağustos 2020’de kullandıktan sonra Eylül ve Ekim aylarında..

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik