Fesih Yasağı İle Eşit İşlem Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları

bdo Sirkülerler: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-135

Ülkemizde etkilerini devam ettiren Covid-19 küresel salgınının ülkemiz ekonomisindeki olumsuz etkilerini azaltmak, istihdamı dengede tutmak amacıyla; 4857 sayılı İş Kanununa geçici 10.madde eklenerek geçici fesih yasağı müessesesi getirilmiştir.

Düzenleme ile 17.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere getirilen 3 aylık fesih yasağı, önce bir ay, daha sonra 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Gerek kısa çalışma ödeneği gerekse de ücretsiz izinle birlikte verilen nakdi ücret desteği uygulamalarında eşit işlem borcuna aykırı davranışların hukuki sonuçları üzerinde durulacaktır.

Kaynak: https://www.bdo.com.tr

Yayımlanan Sirküler İçin Tıklayınız…