Ay: Eylül 2020

Gündelikçi Kadınlar Nasıl Sigortalı Olur

Yazımız 29.09.2020 tarihinde güncellenmiştir. Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı Ev hizmetlerinde çalıştırılanlar ister bir gün çalıştırılsınlar, ister ayda otuz gün çalıştırılsınlar sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde sigortalı olmaları gerekiyor. Bu kişilerin ev hizmetlerinde sürekli veya süreksiz çalıştırılmaları da, çalıştıkları süre…

İşçinin İstifası İşverence Kabul Edilmesi Halinde İşçiden İhbar Tazminatı İstenemeyecektir

Somut olayda, davalı işçinin, davacı işverene 23.05.2011 tarihli istifa dilekçesi sunduğu, istifa dilekçesinin altına şirket yetkilisinin tarih belirtmek suretiyle (26.05.2011) yine bir başka şirket yetkilisi tarafından ise sadece “uygundur” şerhi düşülmek suretiyle imza atıldığı, bu hususun davalının savunmasını teyit ettiği…

Yılda 270 Saate Kadar Yapılan Fazla Çalışmaların Ücrete Dahil Edilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Mustafa Kürkçü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu 41. Maddesine göre haftalık çalışma süresi 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılmaktadır. Fazla çalışma yapan işçiye her 1 saatlik fazla çalışma karşılığında saat başına düşen ücretinin %50 yükseltilmiş hali ödenmelidir. Diğer…

Vergi İncelemesi Tamamlandıktan Sonra Mükelleflere Tanınan Haklar Nelerdir?

Muhammed Kutub Bağırgan Vergi Müfettişi Daha önce çeşitli platformlarda yayımlanan bu makalem, güncellenerek siz değerli okuyucularımın istifadesine sunulmaktadır. Üç parça halinde yayımlanacak olan yazı dizimizin ilk parçası olan “Vergi İncelemesine Başlanmadan Önce Mükellefin Hakları” ve “Vergi İncelemesine Başlandıktan Sonra Mükelleflerin Hakları” başlıklı yazıların…

İşverenler çözüm bekliyor! 26 nolu kodun fesih yasağı dışında olduğunu söyleyecek kimse yok mu

Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Danışmanı Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan krizin çalışma hayatındaki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla; -İşverenlere kısa çalışma ödeneğine başvurmaları ve gerekli şartları sağlamaları halinde çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalarına…

Eğitim Hizmetlerinde Değişen KDV Oranları Ve Velilere Ücret İadesinde Belge Düzeni

SMMM Lütfi GÜLBENK Son dönemde KDV oranlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, özel öğretim kurumlarındaki eğitim hizmeti ve diğer hizmetlere ilişkin KDV uygulamalarında özel okul kurucularını bilgilendirmek amacıyla yazımızı paylaşmak istedik. Öncelikle özel okul kurumlarının verdikleri hizmetlerini ilgilendiren KDV oranlarıyla ilgili yürürlükte…

Kapsam Uygulamaları (SGK Genel Yazısı)

4a ve 4b Gelir ve Aylıkların Tescil ve Emeklilik Yönüyle Mevzuatsal Kontrolü Hakkında sGk Genel Yazısı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999-010.99-E.10819845 Tarih: 11/09/2020 Konu : Kapsam Uygulamaları GENEL YAZI Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun; – 4/1-(b) bendi…

Vergi İncelemesine Başlandıktan Sonra Mükelleflere Tanınan Haklar

Muhammed Kutub Bağırgan Vergi Müfettişi Daha önce çeşitli platformlarda yayımlanan bu makalem, güncellenerek siz değerli okuyucularımın istifadesine sunulmaktadır. Üç parça halinde yayımlanacak olan yazı dizimizin ilk parçası olan “Vergi İncelemesine Başlanmadan Önce Mükellefin Hakları” başlıklı yazım daha önce siz değerli okuyucularımın istifadesine…